Kết bạn kiểu Facebook

Những nguyên tắc tương tự được áp dụng ở những môi trường khác nhau sẽ có kết quả thật khác nhau. Các bạn chớ bao giờ lẫn lộn Facebook với đời thực nhé 🙂 Tôi đang cố gắng kết bạn với mọi người bên ngoài Facebook, nhưng sử dụng những nguyên tắc tương tự. Theo […]