Chỉ vì một tiếng “em”

Chồng thức suốt đêm chăm sóc vợ ốm, sáng ra hỏi: “Hôm nay thấy thế nào? Còn đau không?”. Người ấy đến thăm, hỏi: “Hôm nay em thấy thế nào? Còn đau không em?”. Chồng hì hụi nấu cho vợ bát cháo, bưng đến, nói: “Ăn đi cho toát mồ hôi…” Người ấy đến đúng […]

Nhật ký Ô-sin

Ngày… tháng… năm… Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. Nó lại chửi chàng. . . . Ngày… tháng… năm… Nấu món chàng thích nhất . Thế mà “nó” giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Ðểu thế. Tội chàng quá. Mai nó đi công tác, mình sẽ cho chàng ăn […]