Tìm hiểu nước Úc – Kỳ 2

Để những ai quan tâm có thêm góc nhìn về nước Úc, nơi có một cộng đồng người Việt lớn gồm hàng trăm nghìn người đang sinh sống, chuyên mục Thư nước Úc của Web Nhà Kua xin giới thiệu loạt bài “Tìm hiểu nước Úc” của tác giả Lương Văn Quang – một Việt […]

Tìm hiểu nước Úc – Kỳ 1

Để những ai quan tâm có thêm góc nhìn về nước Úc, nơi có một cộng đồng người Việt lớn gồm hàng trăm nghìn người đang sinh sống, chuyên mục Thư nước Úc của Web Nhà Kua xin giới thiệu loạt bài “Tìm hiểu nước Úc” của tác giả Lương Văn Quang – một Việt […]

Tinh thần đồng đội

Nhằm “mua vui cũng được một vài trống canh” và cũng là để mọi người có thêm góc nhìn về cuộc sống, tâm tư, suy nghĩ của người Việt đang sinh sống tại Úc châu, Web Nhà Kua xin giới thiệu loạt bài của tác giả Lương Văn Quang – một Việt kiều đang sống […]

Thuyền nhân Việt Nam trở thành Thống đốc bang Nam Úc

Bài viết của tác giả Giang Le. Cho đến hôm nay tôi chưa biết gì về bác này, nhưng quả thực đọc tin thấy rất vui và có một chút tự hào. Bác Hiếu từng là senior manager của ASIC, tương đương như SEC của Mỹ hay Uỷ ban Chứng khoán của VN. Đọc về […]