Làm du xứ Nghệ

“Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương…”, với tình cảm sâu nặng dành cho quê mẹ Nghệ Tĩnh, chuyên mục Bút Nghệ của Web Nhà Kua xin tuyển chọn, giới thiệu những bài thơ Nghệ đặc sắc, những bài thơ mộc mạc được viết bằng âm hưởng của tiếng Nghệ, đậm đà tình […]

Tình quê

“Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương…”, với tình cảm sâu nặng dành cho quê mẹ Nghệ Tĩnh, chuyên mục Bút Nghệ của Web Nhà Kua xin tuyển chọn, giới thiệu những bài thơ Nghệ đặc sắc, những bài thơ mộc mạc được viết bằng âm hưởng của tiếng Nghệ, đậm đà tình […]

Ngày mai con mệ lấy nhông

“Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương…”, với tình cảm sâu nặng dành cho quê mẹ Nghệ Tĩnh, chuyên mục Bút Nghệ của Web Nhà Kua xin tuyển chọn, giới thiệu những bài thơ Nghệ đặc sắc, những bài thơ mộc mạc được viết bằng âm hưởng của tiếng Nghệ, đậm đà tình […]

Vợ dặn

“Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương…”, với tình cảm sâu nặng dành cho quê mẹ Nghệ Tĩnh, chuyên mục Bút Nghệ của Web Nhà Kua xin tuyển chọn, giới thiệu những bài thơ Nghệ đặc sắc, những bài thơ mộc mạc được viết bằng âm hưởng của tiếng Nghệ, đậm đà tình […]

Mệ dặn

“Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương…”, với tình cảm sâu nặng dành cho quê mẹ Nghệ Tĩnh, chuyên mục Bút Nghệ của Web Nhà Kua xin tuyển chọn, giới thiệu những bài thơ Nghệ đặc sắc, những bài thơ mộc mạc được viết bằng âm hưởng của tiếng Nghệ, đậm đà tình […]

Cảm nhận Hạnh Phúc

Viết trong ngày sinh nhật. Năm ngoái, cũng vào thời điểm này, tôi bày tỏ với bạn bè quan điểm cá nhân là muốn tìm được hạnh phúc thì cần phải dũng cảm đi theo con đường mình muốn đi, làm những điều mình thích làm. Muốn vậy, trước hết phải mạnh dạn và dứt […]