Công phu n.hiếp ảnh

Xoắn quẩy
Xoắn quẩy
Đẩy ưỡn
Đẩy ưỡn
Chống nạnh
dướn nạnh
Khuỵu gối
Khệnh đứng
Khép háng
Khum mông
Xuống tấn
Cong gối
Phơi bụng
Phơi bụng
Phùng rốn
Phùng rốn
Trung bình tấn
Trung bình tấn
Lật mông
Lật mông
Cong gối
Thông bể phốt
Xoạc cẳng
Xoạc cẳng
Nín tiểu
Mót tiểu
Túy quyền
Liêu xiêu thế
Muôn hình muôn vẻ
Muôn hình muôn vẻ

Cười vẫn chưa đã? Đọc tiếp truyện khác trong chuyên mục HÀI VÃI LÁI của Web Nhà Kua thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s