Công bằng và minh bạch

Giữa công đường, ông Chánh án gọi luật sư của cả bên nguyên và bên bị, nghiêm sắc mặt nói: – Trò đút lót không giải quyết được gì đâu!

Dừng một lát, ông Chánh án tiếp: – Hôm qua tôi đã nhận được tiền hối lộ của cả hai ông. Luật sư bên nguyên đơn đưa 8.500 đôla, còn luật sư bên bị đơn đưa 8.600 đôla.

Hai luật sư tái mặt, nhìn nhau run rẩy. Ông Chánh án rút ví móc ra một tờ 100 đô đưa cho luật sư bên bị đơn và phán: – Đây, trả lại ông 100 đôla. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tranh tụng một cách thật công bằng và minh bạch.

Cười vẫn chưa đã? Đọc tiếp truyện khác trong chuyên mục HÀI VÃI LÁI của Web Nhà Kua thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s