Việc tao, việc mày

Thưởng: Pay raise or friendship?
Ăn chơi là việc của tao
Việc lo việc nghĩ tao giao cho mày
Việc tao ngồi ký suốt ngày
Thực thi việc ấy là mày thay tao
Việc tao hưởng bổng lộc cao
Việc gian, việc khó tao giao cho mày
Việc đi khắp chốn đó đây
Mở rộng tầm mắt, việc này phải tao
Lên rừng xuống biển gian lao
Suy đi nghĩ lại tao giao cho mày
Lại đây tao bảo cái này
Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao
Chống tao, tao chẳng làm sao
Buộc tao phải nghĩ làm sao trị mày
Trời cao biển rộng đất dày
Tao đố mày thoát tay này của tao.

Cười vẫn chưa đã? Đọc tiếp truyện khác trong chuyên mục HÀI VÃI LÁI của Web Nhà Kua thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s